21 sierpnia w Bydgoszczy nastąpiła zmiana przełożonego Domu Jezuitów i proboszcza. Ojca Piotra Twardeckiego SJ zastąpił o. Bogusław Choma SJ. Kilka dni później ojciec Piotr Twardecki SJ podczas uroczystego obiadu zastąpił Ojca Michała Gutkowskiego SJ na stanowisku dyrektora administracyjnego Kolegium Jezuitów w Gdyni. Na uroczystej Sumie pod przewodnictwem prowincjała Jezuitów Zbigniewa Leczkowskiego SJ, w imieniu biskupa dziekan ks. Stanisław KOTOWSKI odczytał akt przekazania władzy duchowej nad parafią św.Andrzeja Boboli ojcu Bogusławowi Chomie SJ i ustanowienia go proboszczem.

Dziękując ojcu Piotrowi Twardeckiemu SJ za 6 lat owocnej pracy w naszej parafii, życzymy nowemu przełożonemu opieki Ducha Świętego, daru mądrości i wsparcia ze strony współpracowników i parafian.