Odwiedziny u chorych

Odwiedziny chorych zwyczajnie odbywają się w I piątek miesiąca po wcześniejszym zgłoszeniu chorego w kancelarii parafialnej (patrz kancelaria). Podczas takich odwiedzin można zwyczajnie porozmawiać z księdzem, ale też przystąpić do spowiedzi, przyjąć sakrament chorych oraz, co najważniejsze, przyjąć komunię świętą.

W sprawach nagłych prosimy o kontakt z proboszczem osobiście w domu parafialnym, drogą mailową ([email protected]), bądź pod numerem telefonu: 52 3506384.