Ruch Czystych Serc (RCS) – młodzieżowy ruch katolicki zainicjowany przez czasopismo „Miłujcie się!”, którego członkowie decydują się na zachowanie dziewictwa przed zawarciem małżeństwa. Patronką ruchu jest bł. Karolina Kózka, która zginęła w 1914 roku, broniąc się przed gwałtem.

                                       

Jedną z form deklaracji o przystąpieniu do RCS jest wpis na stronie Ruchu do Księgi czystych serc. Oprócz zobowiązań wymienionych w modlitwie zawierzenia, członkowie ruchu przez pracę nad swoim charakterem chcą osiągnąć opanowanie, silną wolę, umiejętność kontrolowania emocji i pobudzeń seksualnych. W tym celu starają się zorganizować dzień w taki sposób, aby było w nim miejsce na modlitwę, naukę, pracę, odpoczynek, sport, zabawę. Wspólnota RCS pomaga też swym członkom walczyć ze słabościami. Według dwumiesięcznika „Miłujcie się!” ideę Ruchu Czystych Serc określają słowa papieża Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” oraz „ABC Społecznej Krucjaty Miłości” kardynała Stefana Wyszyńskiego. Międzynarodowym ruchem, do którego nawiązuje RCS, jest True Love Waits.

Opiekunem grupy jest o.Bogusław Choma SJ, a spotkania są we Środy po Mszy o 18.00.