Proboszcz

BOGUSŁAW CHOMA SJ – urodził się w 1961 r. w Gdyni jako najstarszy z trojga rodzeństwa. Po maturze w 1981 r wstąpił do nowicjatu ojców Jezuitów w Kaliszu. Po filozofii w Krakowie wyjechał na trzy lata do Rzymu na tzw. „magisterkę”, ucząc religii i prowadząc grupy młodzieżowe w jezuickiej szkole. Po magisterce studiował teologię w Warszawie i Rzymie. W 1992 roku przyjął diakonat a w 1993 r. święcenia kapłańskie z rąk Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. abp Józefa Kowalczyka. Po studiach w 1994 r. rozpoczął pracę w nowo powstałym liceum a później gimnazjum jezuitów w Gdyni, gdzie pracował jako katecheta, zastępca dyrektora i dyrektor. Po 10 latach w Gdyni w 2004 r. rozpoczął pracę w Szczecinie przy naszej parafii św. Andrzeja Boboli, gdzie uczył w liceum, przygotowywał młodzież do sakramentu Bierzmowania, prowadził duszpasterstwo młodzieżowe, a przez ostanie 6 lat pełnił funkcję proboszcza i przełożonego szczecińskiej wspólnoty jezuitów. Od 2015 r. pracuje w Bydgoszczy pomagając w parafii, przygotowując dzieci do I Komunii Św., młodzież do Bierzmowania i opiekując się wspólnotą Ruch Czystych Serc (RCS). W roku 2022 został Proboszczem i Superiorem w Bydgoszczy i pełni te funkcje do dziś.

Adres kontaktowy: [email protected]

Tel.: 52 350 63 88