WŻCh – Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Opiekunem grupy jest o.Bogusław Choma SJ, a spotkania są w Piątek po Mszy o 18.00.

 

https://www.wzch.org.pl/

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego (WŻCh, CLC) jest świeckim, światowym stowarzyszeniem katolickim, ruchem inspirowanym duchowością św. Ignacego z Loyoli wyrosłym z Sodalicji Mariańskich. Naszą wspólnotę tworzą chrześcijanie: mężczyźni i kobiety, dorośli i młodzież, z różnych grup społecznych, którzy pragną bardziej naśladować Jezusa Chrystusa i współpracować z Nim w swoim życiu przyczyniając się do budowania Królestwa Bożego tu na ziemi. Widzą też Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego jako  miejsce do realizacji osobistego powołania w Kościele rzymskokatolickim.

Zasadniczym celem Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego jest formacja duchowa do podejmowania apostolstwa w duchu Magis (większego dobra). Tylko poprzez budowanie i utrzymanie osobistej realcji z Bogiem jesteśmy w stanie rozeznawać Jego wolę wzgledem naszego życia i obserwować owoce podejmowanych działań w najbardziej prozaicznych jego wymiarach. Podobnemu, ciągłemu procesowi rozeznawania poddajemy także życie wspólnoty oraz decyzje dotyczące zaangażowań apostolskich.

Cechą charakterystyczną WŻCh jest też podejmowanie apostolstwa we wszystkich sferach życia społecznego, w Kościele, w życiu  gospodarczym, politycznym, etc. Obszar i zakres podejmowania zaangażowań osobistych i wspólnotowych jest nieograniczony. Zgodnie z zaleceniami św. Ignacego skupiamy się na tych obszarach które sa najbardziej zaniedbane, opuszczone, zapomniane i wzgardzone przez świat, gdzie trzeba przełamywać niewolnicze lub opresyjne względem człowieka struktury.