BOGUSŁAW CHOMA SJ – urodził się w 1961 r. w Gdyni jako najstarszy z trojga rodzeństwa. Po maturze w 1981 r wstąpił do nowicjatu ojców Jezuitów w Kaliszu. Po filozofii w Krakowie wyjechał na trzy lata do Rzymu na tzw. „magisterkę”, ucząc religii i prowadząc grupy młodzieżowe w jezuickiej szkole. Po magisterce studiował teologię w Warszawie i Rzymie. W 1992 roku przyjął diakonat a w 1993 r. święcenia kapłańskie z rąk Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. abp Józefa Kowalczyka. Po studiach w 1994 r. rozpoczął pracę w nowo powstałym liceum a później gimnazjum jezuitów w Gdyni, gdzie pracował jako katecheta, zastępca dyrektora i dyrektor. Po 10 latach w Gdyni w 2004 r. rozpoczął pracę w Szczecinie przy naszej parafii św. Andrzeja Boboli, gdzie uczył w liceum, przygotowywał młodzież do sakramentu Bierzmowania, prowadził duszpasterstwo młodzieżowe, a przez ostanie 6 lat pełnił funkcję proboszcza i przełożonego szczecińskiej wspólnoty jezuitów. Od 2015 r. pracuje w Bydgoszczy pomagając w parafii, przygotowując dzieci do I Komunii Św., młodzież do Bierzmowania i opiekując się wspólnotą Ruch Czystych Serc (RCS). W roku 2022 został Proboszczem i Superiorem w Bydgoszczy i pełni te funkcje do dziś.


PAWEŁ SAWIAK SJ urodził się w 1982 r. jako drugie dziecko Zofii i Adama. Dzieciństwo spędził na Podlasiu w rodzinnej Strzale, miejscowości sąsiadującej z Siedlcami. Po ukończeniu liceum rozpoczął studia prawnicze, podczas których rozeznał powołanie do zakonu jezuitów. W 2006 roku wstąpił do nowicjatu w Gdyni. Jego pierwszą placówką po święceniach kapłańskich była Łódź. Przez 4 lata był tam duszpasterzem charyzmatycznej wspólnoty Mocni w Duchu oraz młodzieżowej wspólnoty Młodość-Lubię To!. Obecnie uczy katechezy w ISOB oraz zajmuje się kilkoma grupami działającymi przy bydgoskiej parafii: charyzmatyczną wspólnotą Miłość Maryi, męską grupą Lew Judy oraz Chrześcijańską Grupą Młodych nastolatków Więcej. Od 2022 roku jest duszpasterzem katolików anglojęzycznych.


ARTUR KOŁODZIEJCZYK SJ – Bydgoszczanin. Po technikum elektronicznym i roku studiów telekomunikacji w tzw. „Oxfordonie”, w roku 1981 rozpoczął formację jezuicką, na którą składały się: nowicjat w Kaliszu, filozofia w Krakowie, praktyka w Centrum Katechetycznym Kerygma i teologia w Warszawie, teologia fundamentalna w Uniwersytecie Gregoriańskim, komunikacja społeczna w Centro Interdisciplinare sulla Comunicazione Sociale i zarządzanie oświatą w ramach International Jesuit Education Leadership Program w Rzymie oraz trzecia probacja w Jastrzębiej Górze. Pracował w Krakowie, Warszawie, Gdyni i Warszawie Falenicy jako wydawca muzyki religijnej i multimediów, wykładowca, trener i organizator szkoleń w zakresie formacji dziennikarzy, edukacji medialnej, public relations, media relations, crisis menagement, informatyki i technologii informacyjnych, katecheta, dusz pasterz akademicki, rekolekcjonista, kierownik duchowy i spowiednik zakonów żeńskich, kapitan jachtowy i formator młodzieży żeglarskiej.W Bydgoszczy troszczy się o Klub Inteligencji Katolickiej (KIK), Diakonię Życia, Rodzinę Radia Maryja, Zespół „Cud Nadziei”, Siostry Klaryski i Szensztackie.


MIECZYSŁAW ŁUSIAK SJ – administrator Ośrodka Oazowo-Rekolekcyjnego w Suchej na Pomorzu, który istnieje od 1977 roku. Duszpasterz par niesakramentalnych oraz tzw. Rodzin Empatycznych. Rekolekcjonista, prowadzi bloga i kanał na YouTube

Tel. 609 458 608


MARCIN ŻEGLARSKI SJ – nasz senior. Urodził się w 1948 r. jako jedno z siedmiorga dzieci Władysława i Wacławy. Ukończył technikum energetyczne w Toruniu, po czym został powołany do wojska. Jako wojskowy zajmował się obsługą urządzeń radiolokacyjnych w formacji „OPK”. Po powrocie do stanu cywilnego przez 10 lat pracował w Zakładach Graficznych w Toruniu. W 1979 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Kaliszu, aby w 1986 roku przyjąć święcenia kapłańskie. W Towarzystwie Jezusowym pracował głównie jako katecheta oraz kapelan szpitalny. Obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy.

 

 


JAN NOSZCZAK SJ – urodził się w Warszawie w 1956 roku. W 1976 roku, po maturze wstąpił do zakonu jezuitów. Nowicjat odbył w Kaliszu. Studiował w Krakowie, w Warszawie i w Lublinie. W 1983 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako duszpasterz na różnych placówkach zakonnych. Był przełożonym domów w Poznaniu i w Radomiu. Obecnie pracuje w parafii św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy. Jest opiekunem grupy WŻCh (ignacjańska Wspólnota Życia Chrześcijańskiego).