KIK

Klub Inteligencji Katolickiej w Bydgoszczy

Klub powstał w 1981 r. przy Par. św. Andrzeja Boboli. Skupia inteligencję pragnącą w sposób świadomy przeżywać swe powołanie ludzi świeckich. W swej działalności tworzącej, pogłębiającej i szerzącej kulturę intelektualną, artystyczną i obyczajową, czerpie inspirację z dokumentów II Soboru Watykańskiego.

Siedziba: pl. Kościeleckich 7, 85-033 Bydgoszcz

Prezes: Teresa Bermańska – (885 972 601; [email protected]),

Członkowie Zarządu: Tadeusz Furgał – wiceprezes, Stanisław Sobieszczański – wiceprezes, Jan Zygaj – sekretarz, Henryk Hoza – z-ca sekretarza, Krystyna Grabowska – skarbnik, Barbara Rakowska-Mila.

Opiekunem grupy jest o.Artur Kołodziejczyk SJ, a spotkania są we wtorek o 17.30.