W akcji – Wolontariat

Opiekunem jest o.Paweł Sawiak SJ, a spotkania są we Czwartek po Mszy o 18.00.

W Akcji – Jezuickie Centrum Społeczne jest przede wszystkim odpowiedzią na potrzeby czasów, w których żyjemy. Impuls do naszego działania dali i nieustannie dają ludzie, którzy nie mogą zaspokoić swoich pragnień. Zarówno tych podstawowych, jak i wyższych. Zależy nam na pomocy materialnej ubogim i potrzebującym w Polsce, promocji wiary i sprawiedliwości, a także na rozwoju młodych ludzi poprzez doświadczenie wolontariatu. W Akcji pragniemy być dla innych. Chcemy uczyć służyć. Także poprzez rozwój osobisty. Otaczający nas świat i ludzi próbujemy zrozumieć przy pomocy duchowości chrześcijańskiej. Szczególną inspiracja jest dla nas św. Ignacy z Loyoli, założyciel Towarzystwa Jezusowego.

Nawiązujemy do utworzonej przez jezuitów grupy wolontariackiej “W AKCJI” działającej w Warszawie: https://www.wakcji.org/